Email / Kullanıcı:
Parola:
Yeni Üyelik Parola Hatırlatma
Toplum Kökenli Pnömonilerde Antibiyotik Tedavisi
Yaş AYAKTAN TEDAVİ HASTANEDE TEDAVİ
Pnömoni Ağır pnömoni *Çok ağır pnömoni
0-2 ay Hastaneye yatır Ampisilin IV + Aminoglikozit   § Ampisilin IV + Sefotaksim ± Aminoglikozit
3hafta-3ay  ** (C.trachomatis için) Oral makrolid (azitromisin, klaritromisin, eritromisin) Sefotaksim/Seftriakson ± Makrolid (C.trachomatis için) § Sefotaksim/Seftriakson ± Makrolid (C.trachomatis için)
2ay-5yaş *** Penisilin veya Amoksisilin    

***Penisilin G / Ampisilin-sulbaktam / amoksisilin-klavulonat / Sefuroksim #

§ Sefotaksim/Seftriakson #  
>5 yaş ***Penisilin /Amoksisilin ve/veya Makrolid Penisilin G/Ampisilin ve/veya Makrolid

§ Sefotaksim/Seftriakson ± Makrolid

* Hasta toksik görünümde ve sepsis bulguları varsa ve/veya plevral ampiyem, pnömatosel veya  piyopnömotoraks varsa
** Hasta afebril,  hipoksemi ve toksisite bulguları yok, ancak boğulur tarzda öksürüğü varsa
*** Olası etken S.pneumoniae ise, akciğer grafisinde lober  konsolidasyon saptanmışsa
§  Yoğun bakımda izlenen çok ağır olgularda, S.pneumonia suşlarında  betalaktam  direncine veya MRSA’ya bağlı tedavi yetersizliğinde vankomisin veya  linezolid ekle
# Tedaviye yanıt iyi değilse makrolid ekle

Kaynak: Çocukluk Çağı Toplum Kökenli Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu 2008, Türk Toraks Derneği Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu

Yayınlanma: 07/14/2009 | Güncellenme: 12/09/2010 | Görüntülenme: 14171
Favorilere EkleFavorilere Ekle
Yazıcı Sürümü
Oyla!
Abonelik Bilgisi
Bülten Aboneliği
Abone olun, mailinizi onaylayın ve bizi yakından takip edin!
Akış Aboneliği
İletişim | Kullanım Şartları | RSS | Twitter | Facebook
Tüm hakları saklıdır. © 2009