Normal BOS Bulguları

Yenidoğan, çocuk ve erişkinlerdeki normal BOS bulguları

  Prematüre yenidoğan Yenidoğan (<1 ay) Çocuk ve erişkinler
Hücre sayısı (ml) 9 (0-29) 9 (0-32)

0 (0-5)

PMNL oranı %57 %61  
Protein (mg/dl) 115 (65-150) 90 (20-170) 30 (9-58)
Glukoz (mg/dl) 50 (24-63) 52 (34-119) 62 (45-80)
BOS/glukoz oranı 0.74 (0.55-1.55)   0.81  (0.44-2.48) 0.60 (0.5-0.8)

Ortalama (dağılım).

Kaynak: Kanra G, Ceyhan M, Kara A. Menenjit II: Klinik bulgular ve tanı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2003;46: 128-138.


Beyaz Hastane