Türk Çocuklarında Normal Kan Basınçları (Tümer Standartları)

Kaynak: Tümer ve ark. Blood pressure nomograms for children and adolescents in Turkey. Pediatr Nephrol (1999) 13:438–443


Beyaz Hastane