Pnömoni Klinik Sınıflandırması

 

Pnömoni

Ağır Pnömoni

Çok Ağır Pnömoni

Bilinç durumu

Normal

Uykuya eğilim olabilir

Letarji / konfüzyon / ağrılı uyaranlara yanıtsızlık 

İnleme

Yok

Olabilir

Var

Renk

Normal

Soluk

Siyanotik

Solunum Hızı

Takipneik

Takipneik

Takipneik-Apneik

Göğüste Çekilme

Yok

Var

Var

Beslenme

Normal

Oral alımda azalma

Beslenemez

Dehidratasyon

Yok

Olabilir

Var (şok bulguları)

Kaynak: Çocukluk Çağı Toplum Kökenli Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu 2008, Türk Toraks Derneği Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu


Beyaz Hastane