Pnömonide Hastaneye Yatış Endikasyonları

 • 2 ayın altında pnömoni tanısı alan her bebek
 • 2 ayın üstünde pnömoni tanısı alan çocuklarda;
 • Hipoksemi ( SpO2  ≤ %  92)
 • Solunum sıkıntısı
 • Takipne varlığı ( SS >70/dk, süt çocuğu ; SS> 50 /dk, büyük çocuk)
 • Bilinç düzeyinde bozulma
 • Ağızdan beslenememe
 • Dehidratasyon / önemli miktarda kusma
 • Toksik görünüm
 • Oral antibiotiklere yanıtsızlık (Ayaktan tedavi sırasında klinik ilerleme)
 • Akciğer grafisinde multilober tutulum, geniş atelektazi, apse, pnömatosel, plevral effüzyon
 • Hızlı radyolojik ilerleme
 • Tedavi uyumsuzluğu (Anne / babanın tedaviye uymaması)
 • Sosyal endikasyon (Ailenin evde bakım koşullarının yetersizliği)

Kaynak: Çocukluk Çağı Toplum Kökenli Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu. 2008. Türk Toraks Derneği. Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu


Beyaz Hastane