Glaskow Koma Skalası

Cevap İnfant Çocuk ve yetişkin Puan
Göz açma Yok Yok 1
Ağrılı uyarana Ağrılı uyarana 2
Sesli uyarana Sesli uyarana 3
Spontan Spontan 4
 
Sözel cevap Yok Yok 1
Ağrı ile inleme Anlamsız sözler 2
Ağrı ile ağlama Yetersiz kelimeler 3
İrritabl, ağlıyor Uygunsuz konuşma 4
Anlamsız sözler Oriyante ve yeterli 5
 
Motor cevap Yok Yok 1
Desebre postür Desebre postür 2
Dekortike postür Dekortike postür 3
Ağrı ile çekme Ağrı ile çekme 4
Dokunma ile çekme Dokunma ile çekme 5
Normal spontan hareket İstekleri yapma 6
Total Skor     3-15
Total skor Derecelendirme
3-8 Anlamlı nörolojik hasar
9-12 Orta derecede nörolojik hasar
13-14 Hafif nörolojik hasar

 


Beyaz Hastane