Bronşiolitte Klinik Skorlama

Akut Bronşiyolitte Sınıflandırma *

Akut bronşiyolitte sınıflandırma

FiO2: İnspire edilen havadaki oksijen yüzdesi
* Hasta, saptanan en ağır kriterin uyduğu ağırlık derecesinde kabul edilmelidir. (Solunum sayısı 48/dk olan bir bebeğin apnesi de oluyorsa ağır bronşiyolit, oksijen saturasyonu %90 ise orta dereceli bronşiyolit olarak değerlendirilmelidir)


Beyaz Hastane