Domuz Gribinde Antiviral Tedavi

Domuz Gribinde Antiviral Tedavi Doz Önerileri

Etken Madde   Tedavi dozu Profilaksi dozu
Oseltamivir*      
Yetişkin   75 mg kapsül beş gün, günde iki kez 75 ma kapsül günde bir kez
Çocuk
(1 yaş ve üstü)
15 kg veya altı 60 mg günde, iki doza bölünerek verilecek 30 mg günde bir kez
15-23 kg 90 mg günde, iki doza bölünerek verilecek 45 mg günde bir kez
24-40 kg 120 mg günde, iki doza bölünerek verilecek 60 mg günde bir kez
>40 kg 150 mg günde, iki doza bölünerek verilecek 75 mg günde bir kez
Zanamivir*    
Yetişkin   2 defa 5 mg inhaler (toplam 10 mg) günde iki kez 2 defa 5 mg inhaler (toplam 10 mg) günde bir kez
Çocuk   2 defa 5 mg inhaler (toplanı 10 mg) günde iki kez (7 yaş ve üzerindekilere) 2 defa 5 mg inhaler (toplam 10 mg) günde bir kez (5 yaş ve üzerindekilere)

Kaynak: Sağlık Bakanlığı


Beyaz Hastane